Naleving verslaggevingsstandaarden pensioenen onvoldoende

image_pdf

Uit onderzoek van de AFM uit 2014 bleek dat ondernemingen de meerderheid van de toelichtingsvereisten over pensioenen slecht naleefden.

Uit het meest recente onderzoek een jaar later blijkt dat de markt niet tot verbetering is gekomen.

Er zijn nagenoeg geen verschillen in de uitkomsten van beide onderzoeken. Daarnaast blijkt in sommige gevallen dat dezelfde bedrijfstakpensioenregeling bij de ene onderneming wordt geclassificeerd als een toegezegd-pensioenregeling (eindloon- / middelloonregeling) en bij de andere als een toegezegde-bijdragenregeling (beschikbare premieregeling).

De AFM zal de komende maanden actie ondernemen richting de ondernemingen die de toelichtingsvereisten het slechtst naleven, mede gelet op de omvang van hun pensioenverplichtingen. De financiële verslaggeving 2015 over pensioenverplichtingen moet verbeteren. Wat betreft de inconsistentie bij het classificeren van de bedrijfstakpensioenregelingen treedt de AFM in contact met de betrokken ondernemingen en accountantsorganisaties.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel