Nederlands pensioenstelsel nog steeds het beste van de wereld

Ondanks alle perikelen op nationaal niveau heeft Nederland nog steeds het beste pensioenstelsel ter wereld, althans volgens de Global Pension Index. De Global Pension Index, waarin 37 pensioenstelsels wereldwijd worden vergeleken, wordt jaarlijks uitgebracht door adviesbureau Mercer.

Nederland bekleedt de eerste plaats op de voet gevolgd, met een verschil in score van 0,1 punt, door Denemarken. Beide landen hebben als enige de A-status, omdat hun overall score hoger is dan 80 punten. Australië is goede derde met (als enige) een B+-status, met een overall score van 75,3 punten.

 

Toetsing van de pensioenstelsels vindt plaats op basis van meer dan 40 factoren, die zijn verdeeld over 3 basis categorieën: toereikendheid (adequacy), duurzaamheid (sustainability) en integriteit (integrity). De score van Nederland op een schaal van
1 – 100 ziet er als volgt uit.

 

Jaar

Toereikendheid

Duurzaamheid

Integriteit

Overall score

2018

75,9    B+

79,2   B+

88,8  A

80,3  A

2019

78,5   B+

78,3   B+

88,9  A

81,0  A

 

A-status: score > 80

B+status: score 75 t/m 80

 

Maar ook het beste stelsel ter wereld kent verbeterpunten. Een verlaging van de schuldenlast van de Nederlandse huishoudens en een verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen bij een stijgende levensverwachting kunnen de score voor Nederland nog verder verbeteren.