Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Negatieve marktrente en oprenting ODV in 2020 (deel 2)

Zoals het er nu naar uitziet, zal het gemiddelde u-rendement over 2019 negatief zijn. Alleen het u-rendement van december 2019 kan het tij nog keren, maar dat ligt niet voor de hand. Dit impliceert dat de ‘oprenting’ van de ODV in 2020 met een negatieve rente moet plaatsvinden. Voor de uitstelfase betekent dat een verlaging van de ODV voor 2020 en voor de uitkeringsfase een lagere ODV-uitkering voor 2020. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen  (CAP) heeft desgevraagd bevestigd dat inderdaad met een negatieve marktrente moet worden gerekend.

Bij de parlementaire behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is deze kwestie expliciet behandeld. Er wordt opgemerkt dat het toekomstig gemiddeld u-rendement ook negatief kan zijn en er geen ondergrens is bepaald (TK 34552 nr. E blz. 82).

 

Bovendien wordt aangegeven dat het fiscaal niet is toegestaan om de oprenting van de ODV ingeval van een negatieve marktrente geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In artikel 38p, lid 1 Wet LB 1964 wordt aangegeven dat de ODV jaarlijks wordt verhoogd met de bij ministeriële regeling bepaalde marktrente. In deze context moet ‘verhoogd’ algebraïsch worden opgevat.

 

Dit resulteert in een afname van de ODV. Als de termijnen van de ODV al zijn ingegaan, zal de negatieve oprenting van de ODV een verlaging van de toekomstige ODV-termijnen tot gevolg hebben.


Het CAP zal hierover binnenkort nog een officieel V&A publiceren.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships