Negatieve marktrente en oprenting ODV in 2020 (deel 2)

Zoals het er nu naar uitziet, zal het gemiddelde u-rendement over 2019 negatief zijn. Alleen het u-rendement van december 2019 kan het tij nog keren, maar dat ligt niet voor de hand. Dit impliceert dat de ‘oprenting’ van de ODV in 2020 met een negatieve rente moet plaatsvinden. Voor de uitstelfase betekent dat een verlaging van de ODV voor 2020 en voor de uitkeringsfase een lagere ODV-uitkering voor 2020. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen  (CAP) heeft desgevraagd bevestigd dat inderdaad met een negatieve marktrente moet worden gerekend.
Bij de parlementaire behandeling van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is deze kwestie expliciet behandeld. Er wordt opgemerkt dat het ...