Negatieve marktrente en oprenting Oudedagsverplichting (ODV) in 2020

Op 17 oktober 2019 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) een tot en met november 2019 bijgewerkt overzicht van de u-rendementen en marktrenten gepubliceerd. Voor de oprenting van de ODV geldt de marktrente, zoals deze blijkt uit artikel 12.3a van het Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011.
Deze markt­rente is gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars gepubliceerde u-rendementen van de ...