Netspar: Projectierentes in verbeterde premieregelingen

Netspar heeft onderzocht hoe om te gaan met de projectierente in de 'wet verbeterde premieregelingen'. Immers, hoe hoger de projectierente, hoe sneller het pensioen(geld) wordt uitgekeerd. Hoe lager de projectierente, hoe lager de startuitkering en hoe groter de kans dat de uitkering in de loop der tijd gaat stijgen.

Netspar concludeert dat er geen eenduidige rente kan worden aangegeven, maar dat het ook een individuele keus moet zijn. Te laag beginnen voldoen normaliter niet aan de behoefte van de deelnemer, te hoog betekent een groter risico dat de uitkeringen fors gaan dalen en het 'langleven'-element teveel wordt aangetast.

Het lijkt mij derhalve juist dit grotendeels over te laten aan de aanbieder(s) en de pensioengerechtigden. Immers, de ene deelnemer wil met een hoge uitkering beginnen en neemt het risico op forse dalingen. De ander wil juist een zo goed mogelijk langleven-pensioen.

Ook in combinatie met een hoog/laag en op termijn de mogelijkheid van een deel lumpsum, maakt het nog lastiger.

Netspar laat de definitieve keus dan ook graag over aan de politiek.

Ook hierdoor wordt de Wet Verbeterde premieregelingen steeds ingewikkelder, terwijl relatieve eenvoud het streven moet zijn.