Niet informeren over dalende premie ORV is strijdig met zorgplicht

Het Kifid heeft op 2 september 2019 uitspraak gedaan of een adviseur in strijd met de zorgplicht handelt wanneer hij een klant niet informeert over een dalende premie van de overlijdensrisicoverzekering (ORV).

Belanghebbende heeft in 2009 een ORV via een adviseur gesloten bij een verzekeraar. In 2018 heeft belanghebbende de adviseur gevraagd waarom van zijn kant nooit enige informatie is verstrekt over de steeds lagere tarieven voor een ORV, ondanks dat er de afgelopen jaren meerdere contactmomenten zijn geweest.

 

Omdat volgens belanghebbende een bevredigend antwoord uitblijft, heeft hij de adviseur aansprakelijk gesteld. Belanghebbende vordert een bedrag van € 5.194.

 

Het Kifid overweegt dat de omstandigheden in de levensverzekeringsmarkt aanleiding hadden moeten geven tot een actieve houding van de adviseur door belanghebbende desgewenst uit te nodigen voor een oriënterend gesprek. De adviseur is de zorgplicht derhalve niet nagekomen. Het Kifid acht het overigens redelijk dat voor een dergelijk gesprek advieskosten in rekening worden gebracht.

Belanghebbende heeft volgens het Kifid recht op een schadevergoeding. Volgens het Kifid staat vast dat belanghebbende, indien hij door de adviseur tijdig op de hoogte was gesteld van de daling van de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen, de wens had dat hij zijn verzekering tegen een lagere premie voort zou zetten, dan wel kon voortzetten. Op pragmatische gronden stelt het Kifid bij wijze van schatting de totale gemiste premiebesparing vast op een bedrag van € 942.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel