Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuw belastingverdrag met Ierland

Nederland en Ierland hebben op 13 juni 2019 een nieuw belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten. Het nieuwe verdrag vervangt het oude belastingverdrag uit 1969.

In het belastingverdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat enerzijds burgers of bedrijven dubbel belasting betalen en anderzijds dat belastingheffing wordt ontweken. 

Daarnaast zijn ook nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.

 

In het verdrag is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken.

 

Ten aanzien van aanvullende pensioenen is de heffingsrechtverdeling aangepast. Het heffingsrecht Over pensioenen van in totaal meer dan € 25.000 per jaar is in het nieuwe verdrag het heffingsrecht, onder voorwaarden, aan de bronstaat toegewezen.

Voor bestaande gevallen is een overgangsregeling getroffen op grond de bepalingen van het oude belastingverdrag van toepassing blijven.

 

Verder is het verdrag op een groot aantal onderdelen gemoderniseerd waarbij aansluiting is gezocht bij het OESO-modelbelastingverdrag.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships