Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuw belastingverdrag met Zwitserland

Nederland heeft op 12 juni 2019 een protocol tot wijziging van het belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland ondertekend. Hiermee zijn nieuwe afspraken gemaakt tegen belastingontwijking.

 

Daarnaast zijn ook zijn er nieuwe afspraken gemaakt over het heffingsrecht over pensioenen.

 

In het wijzigingsprotocol is een antimisbruikbepaling opgenomen die voorkomt dat de voordelen van het verdrag enkel worden gebruikt om belastingheffing te ontwijken.

 

Ten aanzien van aanvullende pensioenen is de heffingsrechtverdeling aangepast en vereenvoudigd. Het heffingsrecht over pensioenen was toegewezen onder bepaalde voorwaarden toegewezen aan de bronstaat. In het gewijzigde verdrag zijn deze voorwaarden voor de bronstaatheffing vervallen. Het heffingsrecht wordt beperkt tot maximaal 15 procent.

 

Tot slot zij opgemerkt dat met het wijzigingsprotocol de positie van beleggingsinstellingen en pensioenfondsen nader is verduidelijkt.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships