Nieuw besluit heffingsmaatstaf overdrachtsbelasting

Voor de uiteindelijk te betalen overdrachtsbelasting is vanzelfsprekend de maatstaf van heffing van groot belang. Dat lijkt eenvoudig (dat zou de waarde van de onroerende zaak moeten zijn of de hogere tegenprestatie voor de overdracht), maar is het zeker niet. In de praktijk komen namelijk zeer diverse wijzen van geheel of gedeeltelijke overdrachten en terugleveringen van onroerend goed voor. Het besluit bepaalt bijvoorbeeld dat bij overdracht van een woning onder voorbehoud van vruchtgebruik voor de waardering van het vruchtgebruik aangesloten kan worden bij de vruchtbebruikwaardering in de Successiewet 1956. De overdrachtsbelasting is dan alleen verschuldigd over de gesaldeerde bloot eigendomswaarde. Voorwaarde is dan wel dat diegene die de woning overdraagt de bewoning zelf voortzet. Bovendien moet  het voorbehoud van vruchtgebruik reële betekenis hebben en dus van niet te korte duur zijn. Ook moet de gebruiksbevoegdheden van de vruchtgebruik niet beperkt zijn tot bepaalde gedeeltes van de woning. De waarde van een metterwoonclausule die inhoudt dat de vruchtgebruik ook eindigt bij het metterwoon verlaten van de woning door de vruchtgebruiker mag gesteld worden op 25% van de vruchtgebruikwaarde zonder metterwoonclausule.