Nieuw Pensioenakkoord bereikt

image_pdf

Het kabinet heeft op 18 december 2013 een nieuw Pensioenakkoord bereikt op basis waarvan een brief met nieuwe voorstellen aan de Tweede Kamer is gestuurd (EK 33.610, nr. I).

In de nieuwe voorstellen blijft een versobering van de pensioenopbouw het uitgangspunt, maar wordt deze verzacht. Zo geldt met ingang van 2015 een opbouwpercentage van 1,875% (middelloon), in plaats van de voorgenomen 1,75%.

De fiscale oudedagsreserve en het lijfrentekader in de 3e pijler worden aangepast in lijn met de aanpassingen in de tweede pijler.

De aftopping van het pensioengevend inkomen blijft gehandhaafd op € 100.000. Voor mensen met inkomens die daarboven liggen, wordt het mogelijk gemaakt om op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk voor een oudedagsvoorziening bij te sparen uit het nettoloon, via een (netto)lijfrente.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel