Nieuw Staffelbesluit beschikbare premieregelingen

image_pdf

Op 17 december 2014 is een nieuw staffelbesluit voor beschikbare premieregelingen gepubliceerd, dat aansluit bij de nieuwe fiscale kader dat per 1 januari 2015 in werking is getreden.

In het staffelbesluit zijn voor het eerst ook premiestaffels opgenomen voor de gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van een lagere franchise. In dat geval moeten lagere opbouwpercentages worden toegepast, dus ook een lagere premiestaffel. De staffelpercentages wijken overigens niet af van de reeds eerder door de belastingdienst gepubliceerde staffels. Daarnaast zijn ook de staffels voor het nettopensioen in het besluit opgenomen. Tevens wordt opgemerkt dat de staffels niet kunnen worden toegepast als het pensioen geheel of gedeeltelijk in eigen beheer wordt opgebouwd.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel