Nieuw Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

Op 20 december 2019 is het staffelbesluit van 10 december 2018 geactualiseerd in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen. Daarnaast zijn de berekeningsgrondslagen geactualiseerd. Het nieuwe staffelbesluit is op 27 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.
De premies voor het nettopensioen zijn gelijk aan het product van de nettofactor en de premies van staffel 4 van bijlsage II van het staffelbesluit. Aangezien de nettofactor gelijk aan 1 ...