Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuw Staffelbesluit pensioenen gepubliceerd

Op 20 december 2019 is het staffelbesluit van 10 december 2018 geactualiseerd in verband met de aanpassing van de nettofactor voor het berekenen van de premiepercentages voor nettopensioen. Daarnaast zijn de berekeningsgrondslagen geactualiseerd. Het nieuwe staffelbesluit is op 27 december 2019 gepubliceerd in de Staatscourant.

De premies voor het nettopensioen zijn gelijk aan het product van de nettofactor en de premies van staffel 4 van bijlsage II van het staffelbesluit. Aangezien de nettofactor gelijk aan 1 minus het hoogste belastingtarief in box 1 en dit tarief per 1 januari 2020 wijzigt van 51,75% (2019) naar 49,50% (2020), moeten de premiepercentages voor het nettopensioen dienovereenkomstig worden aangepast. Bijlage VII van het staffelbesluit pensioenen geeft een overzicht van de nieuwe premiepercentages voor nettopensioenen in 2020. 

 

De berekening van de staffels is gebaseerd op de overlevingstafels GBM/GBV 2012/2017 met leeftijdsverlagingen van 5 jaar voor mannen en 6 jaar voor vrouwen. Partijen mogen deze staffels hanteren als de pensioenverzekeraar een levens-verzekeringsmaatschappij is die binnen de pensioenverzekering uitgaat van individuele tarieven. Met individueel tarief wordt hier bedoeld: het tarief dat de verzekeraar in individuele gevallen hanteert (het standaardtarief). Als de pensioenverzekeraar en de werkgever na onderhandelingen een van het standaardtarief afwijkend collectief tarief zijn overeengekomen waarbij men uitgaat van lichtere sterftegrondslagen, moet de werkgever de beschikbare-premiepercentages dienovereenkomstig verlagen.

 

Het besluit treedt in werking per 1 januari 2020

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships