Nieuw stelsel zelfregulering verzekeraars

De Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars keurt een doorontwikkeld en geactualiseerd stelsel voor zelfregulering goed.

Er is een nieuw stelsel van zelfregulering ontworpen door het Verbond van Verzekeraars. Daarin speelt de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars een belangrijke rol bijvoorbeeld in toetsing van de naleving van de Kerncodes Klantbelang. Ook vindt er een jaarlijks onderzoek naar een risicothema voortaan plaats en zijn er vrijwillige Modules kwaliteitsverbetering onderdeel van het aanbod. Het vrijwillige Keurmerk Klantgericht Verzekeren vervalt in het nieuwe systeem.