Nieuwe boeterenteberekening ook voor oude hypothecaire geldleningen

Een klant klaagt over een boeterenteberekening na het voortijdig openbreken van het rentecontract. Volgens het KiFiD brengt de bank meer kosten in rekening dan de werkelijke schade. De klant beroept zich op de ingevoerde MCD, maar het KiFiD oordeelt dat deze regels niet rechtstreeks van toepassing zijn bij een fictieve aflossing. De bank  mag naar eigen inzicht voorwaarden mag stellen, voor zover deze de grenzen van redelijkheid en billijkheid niet te boven gaan. Het KiFiD past bij de invulling daarvan toch nu het wijzigen van het rentetarief gezien wordt als aflossing en aangaan van een nieuwe geldlening met andere rente en looptijd de nieuwe MCD-regels toe in diens beoordeling van de hoogte van de boeterente.