Nieuwe Kamervragen over verzekerbaarheid zonnepanelen

De Minister van Economische Zaken en Klimaat beantwoordt Kamervragen over het bericht ‘Thialf moet zonnepanelen uitzetten om verzekerd te blijven’.

Kamerleden vroegen de minister of niet het niet zonde was, dat Thialf gedwongen werd om diens zonnepanelen uit te zetten om verzekerde te blijven. De minister vindt dat natuurlijk ook, maar Thialf zou wel een specifiek geval betreffen. De Kamerleden waren ook benieuwd naar de gesprekken tussen de verzekeringsbranche en marktpartijen over het verzekeren van zonnepanelen. Die gesprekken verlopen goed en doelstelling is ook dat bijvoorbeeld door het werken met checklists verzekeraars meer comfort zouden krijgen dat de installatie daarvan goed verloopt. Gevraagd werd ook of er geen Rijksverzekering zou kunnen worden geïntroduceerd die verzekeraars zou prikkelen om beter met deze situaties om te gaan. De minister ziet daar nog geen rol voor de overheid weggelegd en zal deze nu ook nog niet verder onderzoeken.

De suggestiviteit van Kamerleden als het gaat om vragen over verzekeraars is altijd nogal typisch. Natuurlijk past een kritische benadering, maar de suggestie dat verzekeraars maar even geholpen moeten worden met hun risico-inschatting en geprikkeld zouden moeten worden, is bijna hilarisch natuurlijk. Daar waar de panelen goed verzekerbaar zouden zijn tegen een aantrekkelijk tarief gebeurt dat echt wel en verzekeraars kunnen risico’s vaak een stuk beter inschatten dan Kamerleden. Wonderlijk ook die selectieve verontwaardiging en dat er geen Kamervragen worden gesteld in de trant van: 'Hoe kan het nu toch dat mensen en spullen kennelijk gevaarlijke risico's lopen vanwege slechte installatie van zonnepanelen en wat de minister daar aan denkt te gaan doen'. Ook een verzekeringsdekking van een zonnepaneel zou immers het leed van eventuele overlijdens- en letselschades door brand niet kunnen wegnemen.