Nieuwe opzetclausule

Het Verbond presenteert de uitgangspunten voor een nieuwe opzetclausule in aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren

Het Verbond wil met een nieuwe opzetclausule duidelijkheid geven, wanneer schade door opzettelijk handelen wel of niet verzekerd is op de AVP. Door rechtszaken bleek dat opzet in de praktijk lastig te omschrijven was. Verzekeraars moesten hierdoor in sommige gevallen toch nog schade vergoeden in zaken waarbij heel veel mensen toch ook wel begrepen dat het niet de bedoeling was, om dat soort aansprakelijkheidsclaims afgedekt te hebben.

 

In de nieuwe clausule worden alle vormen van opzet uitgesloten zodat hierover geen discussie meer kan ontstaan. De kern wordt, dat als iemand met opzet iets doet of nalaat waarmee hij weet of objectief gezien behoort te weten dat dit tot schade leidt en daarmee de aanmerkelijke kans aanvaardt dat er zaak- of letselschade ontstaat, verzekeraars dit maatschappelijk onwenselijk gedrag niet ten laste van een AVP willen vergoeden.

 

De clausule wordt de komende periode afgerond en begin volgend jaar wordt de adviesclausule gecommuniceerd. Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen vervolgens zelf besluiten om de nieuwe clausule te gaan gebruiken of niet.