Nieuwe premiestaffels 2018

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft voorlopige beschikbare premie-staffels gepubliceerd: zie (bijgaand) V&A 17-002 op www.belastingdienstpensioensite.nl

Deze staffels kunnen gebruikt worden met het oog op de aanpassing van de pensioenleeftijd per 2018 naar 68 jaar.

Logischerwijs liggen de percentages lager. Dat betekent dat werkgevers en werknemers weer om tafel moet gaan om te bespreken of en zo ja, hoeveel er gecompenseerd moet worden. De OR heeft hierbij een instemmingsrecht .

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel