Nieuwe regelgeving provisiebetaling en beloningstransparantie per 1 januari 2010

image_pdf

Vanaf 2009 gelden regels betreffende provisiebetaling en beloningstransparantie voor financiële producten. Per 1 januari 2010 worden deze regels verder uitgebreid. Zo gaan de regels voor provisiebetaling en beloningstransparantie ook gelden voor (natura)uitvaartverzekeringen, arbeidsongeschiktheid- , werkloosheid- en overlijdensrisicoverzekeringen die in relatie met een krediet worden gesloten. Daarnaast is het geven van geldelijke beloningen alleen toegestaan als deze gerelateerd zijn aan een specifieke post. Aanbieders van financiële producten, die zonder tussenkomst van een bemiddelaar hun eigen financiële producten verkopen moeten meer informatie geven aan de klant over de aard en reikwijdte van de dienstverlening die de consument van hen kan verwachten. Ten slotte gaan er nieuwe regels gelden voor prijstransparantie en kostentransparantie bij producten die gericht zijn op vermogensopbouw.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel