Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuwe regeling informatieverstrekking

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aantal regels aangescherpt voor het nieuwe overstapseizoen. Vanaf 1 november 2016 is er één definitie van de term ‘marktconform tarief’. Ook gelden vanaf die datum nieuwe regels over hoe polissen mogen heten. En moeten zorgverzekeraars het op hun website zetten als ze onder verschillende namen polissen aanbieden die nagenoeg gelijk zijn. 

Tot slot worden ook de regels voor telefonische en schriftelijke informatievoorziening aan consumenten aangescherpt.

Marktconform tarief
De term ‘marktconform tarief’ werd door zorgverzekeraars verschillend gebruikt. De nieuwe definitie is: “de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten”. Het is nu bijvoorbeeld niet meer toegestaan om de term ‘marktconform tarief’ te gebruiken om het gecontracteerde tarief van de verzekeraar mee aan te duiden. 

Typering polissen
Van elke polis moet duidelijk zijn of het een naturapolis, combinatiepolis of restitutiepolis is. Ook zijn de termen aangescherpt. Een polis mag alleen ‘naturapolis’ heten als de verzekerde zorg krijgt in plaats van een vergoeding. Een vergoeding is wel mogelijk als de verzekerde kiest voor niet-gecontracteerde zorg, maar voor elke zorgsoort moeten gecontracteerde aanbieders zijn. Een restitutiepolis mag alleen zo heten als de polis recht geeft op vergoeding van de kosten van zorg en geen beperking kent van de vergoeding van zorg bij niet-gecontracteerde aanbieders. 

Alle polissen die niet kunnen worden getypeerd als naturapolis of restitutiepolis, moeten worden getypeerd als ‘combinatiepolis’. 

Gelijke polissen
Wanneer door een concern waartoe meer zorgverzekeraars behoren polissen worden aangeboden die gelijk of bijna gelijk zijn, dan moet iedere betrokken zorgverzekeraar op de website vermelden dat deze polissen gelijk of nagenoeg gelijk zijn. Ook moeten daarbij de premies van de polissen worden vermeld. 

Informatieverstrekking
Een zorgverzekeraar moet alle vragen van consumenten schriftelijk beantwoorden wanneer de consument hierom vraagt. Als een klant in een telefoongesprek vraagt om een schriftelijk antwoord, bijvoorbeeld per e-mail, dan moet dit mogelijk zijn. 

Als de consument vraagt om een telefonisch antwoord, dan moet de zorgverzekeraar telefonisch antwoorden, tenzij telefonisch contact in de polisvoorwaarden is uitgesloten. Deze regel laat geen ruimte om een klant die belt bijvoorbeeld naar de website te verwijzen als de klant aangeeft telefonisch antwoord te willen. Uitsluiten van telefonisch contact komt voor bij zogenaamde internetpolissen. 

Mystery-onderzoek
De NZa kan toezicht houden met behulp van mystery-onderzoek. Toezichthouders of onderzoekers nemen dan de rol van klant aan. Het ligt voor de hand dat de nieuwe regels in de Regeling informatieverstrekking dit jaar ook onderdeel zullen uitmaken van het mystery-onderzoek bij zorgverzekeraars. 

De nieuwe regels treden op 1 november 2016 in werking. 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships