Nieuwe regeling informatieverstrekking

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft een aantal regels aangescherpt voor het nieuwe overstapseizoen. Vanaf 1 november 2016 is er één definitie van de term ‘marktconform tarief’. Ook gelden vanaf die datum nieuwe regels over hoe polissen mogen heten. En moeten zorgverzekeraars het op hun website zetten als ze onder verschillende namen polissen aanbieden die nagenoeg gelijk zijn. 

Tot slot worden ook de regels voor telefonische en schriftelijke informatievoorziening aan consumenten aangescherpt.

Marktconform tariefDe term ‘marktconform tarief’ werd door zorgverzekeraars verschillend gebruikt. De nieuwe definitie is: “de kosten ...