Nieuwe Regeling Schuldeloze derden

Met ingang van 1 april 2017 kan de schuldeloze inzittende van een auto zijn schade claimen bij de WAM-verzekeraar van de auto waarin hij zit. Dit geldt  ook als er mogelijk een andere aansprakelijke partij is. De bestuurder moet nog steeds wachten totdat er een uitspraak over de schuldvraag is.
De huidige regelingDe regeling Schuldeloze Derden wordt uitgebreid. De regeling is bedoeld om de goede naam van het verzekeringsbedrijf te beschermen. Deze regeling ...