Nieuwe Successiewet kent abusievelijk twee tarieven

image_pdf

In de nieuwe Successiewet, die per 1 januari 2010 in werking is getreden, zijn de tarieven en tariefgroepen sterk vereenvoudigd ten opzichte van de oude wetgeving. Voor partners en kinderen gelden op basis van de nieuwe wetgeving nog maar twee schijven voor een belaste erfrechtelijke verkrijging met twee bijbehorende tarieven. In de oude wetgeving waren dat nog 7 schijven met 7 bijbehorende tarieven.
De bijstellingsregeling 2010, op grond waarvan de wettelijke bedragen jaarlijks worden geïndexeerd, spreekt echter nog van 7 schijven met 7 tarieven. Die gelden dus niet meer in 2010.  

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel