Nieuwe uiting RJ over toepassing van IAS 19R

image_pdf

Begin vorig jaar heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) RJ-Uiting 2012-1 gepubliceerd, over specifieke kenmerken van Nederlandse pensioenregelingen bij de toepassing van IAS 19R. Op 1 mei 2013 is hiervan een vernieuwde versie uitgebracht: Aangepaste Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie (RJ-Uiting 2013-9).

De aanpassing is gedaan vanwege de verdere discussie die in de praktijk plaatsvond over de waardering van pensioenverplichtingen onder IAS 19R.

De aanpassingen hebben alleen betrekking op het onderdeel ‘Waardering van DB-regelingen’, in het bijzonder op de bepalingen ten aanzien van risicodeling en gezamenlijke financiering in IAS 19R. Deze kunnen in bepaalde omstandigheden de omvang van de pensioenverplichtingen in de jaarrekening aanzienlijk beperken.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel