Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioenen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 4 juni 2019 een nieuwe versie van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd. Deze versie vervangt de versie van 11 april 2019.

Dit was nodig omdat in verband met de publicatie van het nieuwe Verzamelbesluit Lijfrenten van 16 mei 2019 de verwijzingen in de Handreiking van 11 april 2019 niet meer aansloten.

 

De enige aanpassing in de nieuwe versie van handreiking betreft een verwijzing naar het nieuwe Verzamelbesluit Lijfrenten in onderdeel 2.2.

Inhoudelijk is de nieuwe handreiking niet gewijzigd.

 

In vergelijking met de versie van 9 juli 2014 valt op dat voor het bepalen van de inhaalruimte rekening gehouden moet worden met de over de in aanmerking te nemen diensttijd en pensioengevend loon opgebouwde aanspraken op nettopensioen en/of nettolijfrente. Met andere woorden, een opgebouwd nettopensioen of een opgebouwde netto lijfrente beperkt de inhaalruimte.

 

Uit een korte toelichting in de Handreiking blijkt: “Uit de systematiek van de wettelijke bepalingen volgt dat de wetgever een samenloop van de opbouw van bruto pensioen (opbouw met toepassing van de fiscale omkeerregel) en de opbouw van nettopensioen en/of nettolijfrente heeft willen voorkomen.”

 

Dit standpunt is net zo omstreden als de imputatie van de opbouw van nettopensioen in de jaarruimte (artikel 3.127, lid 2 Wet IB 2001).

 

Een nettopensioen is een voorziening in box 3 dat een eigen opbouwdomein kent boven het maximum pensioengevendloon (€ 107.593,-- artikel 18ga Wet LB). Ook het reguliere 2e pijler pensioen in de loonbelasting kent een eigen opbouwdomein tot en met voornoemd maximum pensioengevendloon.  

Niet valt in te zien dat een nettopensioen de jaarruimte en/of de inhaal van pensioen zou moeten beperken. Ze zouden elkaar juist moeten aanvullen elk op hun eigen opbouwdomein.

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships