No reply mailadres zorgverzekeraar en premieachterstand

Rechtbank Rotterdam oordeelt of een zorgverzekerde een betalingsachterstand heeft na gebruik van een 'no reply e-mailadres' door de zorgverzekeraar.

Een zorgverzekeraar vordert betaling van een premieachterstand. De zorgverzekerde verweert zicht tegen de vordering van proceskosten die zorgverzekeraar naast de achterstallige premies claimt, omdat hij gereageerd heeft op een e-mail van zorgverzekeraar en ook voor de achterstand een regeling wilde treffen. Naar later aan verzekerde pas is gebleken ging het om een 'no reply e-mailadres' waardoor diens mail de zorgverzekeraar niet heeft bereikt. Een procedure was niet nodig volgens verzekerde.

De rechtbank stelt voorop dat verzekeraar geen betalingsregeling hoefde te treffen en daar ook niet toe gedwongen kan worden. Het is wel de bedoeling van de wetgever geweest dat partijen eerst altijd een onderlinge oplossing proberen te vinden voor dat ze naar de rechter gaan. Dit is zeker het geval als partijen kennelijk vaker een betalingsregeling getroffen hebben en die steeds is nagekomen door verzekerde. Het gebruik van een 'no reply e-mailadres' past niet goed bij de bedoeling van de wetgever om nodeloze procedures te voorkomen, zeker als in het bericht dat hiervandaan verstuurd is niet duidelijk staat hoe wel gereageerd kan worden.

Het verwijt van verzekerde is dus ook wel terecht,  maar het blijft toch ook de verantwoordelijkheid van verzekerde om de premie tijdig te betalen. Verzekerde had daarom nogmaals contact moeten opnemen met zorgverzekeraar hierover toen er geen reactie kwam op zijn verzoek van een betalingsregeling. Tussen de e-mail en de dagvaarding zit ook een periode van bijna vier maanden. De proceskosten zijn daarom toch voor verzekerde.