Nota n.a.v. het verslag Belastingplan 2020 gepubliceerd

Dit bericht bevat een korte samenvatting van de nota n.a.v. het verslag.
Op 22 oktober 2019 is de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel 'Belastingplan 2020' gepubliceerd.   De nota naar aanleiding van het verslag ...