Nota van wijziging inzake Belastingplan 2020 gepubliceerd

Dit bericht bevat een korte samenvatting van de nota van wijziging.
Op 22 oktober 2019 is de Nota van wijziging inzake het Belastingplan 2020 (Kamerstukken II, 35.302, nr. 14) gepubliceerd.   Met de nota van wijziging is onder andere ...