Novelle Wetsvoorstel uitfasering pensioen eigen beheer

De dga mag pensioen in eigen beheer, op de balans van zijn bv, opbouwen. Het Kabinet wil deze vorm van pensioenopbouw beëindigen. Daartoe is het wetsvoorstel ‘uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen’ ingediend (kamerstukken 34 555). Zie ook het eerdere bericht van 26 september 2016 (‘Belangrijkste onderwerpen uit Prinsjesdag bij pensioen’).  De Tweede Kamer is op 17 november 2016 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Op 20 december 2016 zou de Eerste Kamer het wetsvoorstel behandelen. Te elfder ure verzocht staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Eerste Kamer echter om het voorstel aan te houden in verband met een fiscaaltechnische kwestie. Er zou een miljardenstrop aan gemiste belastinginkomsten kunnen ontstaan doordat het wetsvoorstel de mogelijkheid zou bieden om toekomstige indexaties in één keer in aftrek te nemen.  Voordat de Eerste Kamer het wetsvoorstel zou behandelen, wilde Wiebes eerst onderzoek doen naar de kwestie en zo nodig aanpassingen voorstellen. 
Tijdpad behandeling ParlementInmiddels is het onderzoek klaar en heeft Wiebes op 23 januari 2017 bij de Tweede Kamer een novelle ingediend. Deze wordt op 9 februari 2017