Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Officiële wettekst Belastingplan 2020 in Staatsblad gepubliceerd

Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in het Staatsblad.

Op 27 december 2019 is de officiële wettekst van het 'Belastingplan 2020' in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2019, nr. 510). Het belastingplan bevat diverse belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven.

Verval afrekenverplichting voor hybride saldolijfrenten een feit!

Een van de maatregelen op het terrein van oudedagsvoorzieningen is dat de afrekenverplichting per 31 december 2020 voor zogenoemde hybride saldolijfrenteverzekeringen (deel van premie is aftrekbaar, deel niet) is komen te vervallen. De afrekenverplichting voor zuivere saldolijfrenten (premie is helemaal niet aftrekbaar) per 31 december 2020 is daarentegen onverkort blijven bestaan. Wees daarop alert in 2020!

En de afrekenverplichting voor zuivere saldolijfrenten eind 2020?

De afrekenverplichting voor zuivere saldolijfrenten houdt in dat per 31 december 2020 een periodieke uitkering in aanmerking wordt genomen tot het bedrag van de waarde in het economische verkeer van dat saldolijfrenterecht. Deze uitkering vormt inkomen uit werk en woning in box 1 voor zover sprake is van een in genoemde waarde begrepen rentecomponent. Na de fiscale afrekening in box 1 vormt de waarde van het saldolijfrenterecht een bezitting in box 3, voor het eerst per 1 januari 2021.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships