Ombudsman: Klachtenregeling pensioenen moet beter

De Ombudsman, of eigenlijk Ombudsvrouw, Pensioenen, Henriëtte de Lange, heeft geconstateerd dat de klachtenprocedure bij pensioenuitvoerders onvoldoende is.

Daartoe werd op 140 websites van pensioenuitvoerders (verzekeraars, pensioenfondsen en PPI’s) gezocht naar de klachtenprocedure en een verwijzing naar de Ombudsman Pensioenen.

Op 25 van de 140 websites was helemaal niets te vinden over een klachtenprocedure. Is wel sprake van een klachten- of geschillenreglement dan ontbreekt vaak een uitleg van de klachtenprocedure op de website zelf.

Slechts 30 websites voorzien in een duidelijke heldere uitleg en maken het deelnemers eenvoudig een klacht in te dienen.

 

Vaak worden klachten niet als zodanig herkend. Pas als iemand meerdere brieven of e-mails stuurt en/of vaak belt, wordt de klacht pas (h)erkend. 

 

De Ombudsman komt met de volgende aanbevelingen voor pensioenuitvoerders:

 

  • Kritisch kijken of op de website de klachtenprocedure gemakkelijk te vinden is en of het indienen van een klacht voldoende laagdrempelig is;
  • Specifiek voor pensioenfondsen: aan klagers aangeven dat zij hun klacht nog aan de Ombudsman Pensioenen of de rechter kunnen voorleggen als het doorlopen van de klachtenprocedure van het pensioenfonds niets heeft opgeleverd,
  • Problemen of ongenoegen van deelnemers veel sneller als klacht erkennen en als zodanig behandelen.

 

 

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel