Omvang eigenwoningschuld na aankoop en verbouwing woning

De Hoge Raad heeft op 15 november 2019 uitspraak gedaan of een deel van een bestaande hypotheek inzake een oude eigen woning mag worden aangemerkt als eigenwoningschuld inzake een nieuwe eigen woning.

Belanghebbende verhuist in 2009 naar een nieuwe woning. Zijn oude woning met een al bestaande hypotheek van € 725.000 staat op 1 januari 2013 nog steeds te koop. De kosten voor aankoop en onderhoud/verbetering van de nieuwe woning bedragen € 2.235.000. Belanghebbende heeft hiervoor een lening afgesloten bij de bank voor

€ 1.200.000 en bij zijn bv voor € 310.000. In de leenovereenkomst met de bv is vermeld dat van de bestaande lening minimaal € 567.500 wordt gealloceerd als schuld in verband met de aankoop van de nieuwe woning.

 

In geschil is de hypotheekrenteaftrek in 2013. Volgens belanghebbende bedraagt de eigenwoningschuld € 1.767.500 (€ 1.200.000 + € 567.500) en volgens de inspecteur € 1.510.000 (€ 1.200.000 + € 310.000).

 

De Hoge Raad oordeelt dat de bestaande hypotheek tot een bedrag van € 257.500 mag worden aangemerkt als eigenwoningschuld van de nieuwe woning.

 

Belanghebbende was namelijk voornemens om, zodra de oude woning zou zijn verkocht, dit bedrag ter (gedeeltelijke) financiering van de verbouwingskosten aan te wenden. Tot die tijd zou belanghebbende de verbouwingskosten uit eigen middelen voorfinancieren, voor zover zij niet door de nieuw aangegane leningen waren gedekt. Belanghebbende had hiervoor voldoende eigen middelen beschikbaar.

 

Het gelijk is derhalve aan belanghebbende.