Omzetbelasting of overdrachtsbelasting

Een belastingplichtige krijgt een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting. Voorafgaande aan die naheffingsaanslag is lang geprocedeerd of er  bij de transactie van de onroerende zaken wel of niet omzetbelasting verschuldigd was. Dat bleek uiteindelijk volgens de Hoge Raad niet het geval, maar daarna legt de inspecteur dus de naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op. Dat mocht van het gerechtshof ook, omdat ook aan belastingplichtige bekend was dat bij het niet verschuldigd zijn van omzetbelasting de vrijstelling van overdrachtsbelasting niet van toepassing is. De inspecteur mag wachten met het naheffen van de overdrachtsbelasting zolang de stelling nog verdedigd wordt dat sprake is geweest van een voor de omzetbelasting belaste verkrijging. Door te wachten wekte de inspecteur niet een in rechte te beschermen vertrouwen dat hij definitief af heeft gezien van het heffen van overdrachtsbelasting. Ook het nog 5 maanden wachten na de duidelijkheid over de omzetbelasting levert dat niet op. Een lelijke verrassing zal het wel geweest zijn voor de belastingplichtige dat na eindeloos procederen over de omzetbelasting er nog een stevige belastingclaim komt.

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel