Omzetting pensioen binnen systemen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioen heeft in een V&A (08-082) hernieuwd de spelregels aangegeven waarbij een een deel van een pensioenregeling dat wordt opgebouwd op basis van een beschikbare-premiestelsel naar een ander deel van de regeling dat wordt opgebouwd op basis van een eindloon- of middelloonstelsel wordt omgezet.

Dit is toegestaan mits rekening wordt gehouden met onder- en overrendement. Het onderrendement mag niet worden gecompenseerd bij of na de omzetting in een uitkeringsovereenkomst. Gelijk mag het overrendement niet meer dienstjaren opleveren waarover vervolgens binnen een eindloonregeling extra backservice kan worden toegekend.

Hoewel het in de praktijk zelden (nog) zal voorkomen zal bij waardeoverdracht wel extra dienstjaren kunnen worden ingekocht die backservice opleveren. Uiteraard is dit beperkt door het maximaal aantal dienstjaren dat bereikt kan worden in de regeling. Dit zal normaliter beperkt zijn tot 46 (21-67).

Het V&A geeft tot slot een tweetal duidelijke voorbeelden hoe een en ander uitwerkt.

 

 

 

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel