Onbeheerde erfenis

Rechtbank Rotterdam oordeelt over een onbeheerd gebleven erfenis.

Een erflater overlijdt zonder testament. Er zijn drie kinderen die de erfgenaam zijn. Er is echter met twee erfgenamen geen contact mogelijk of ze willen met de erfenis niks te maken hebben.

De wel bekende erfgenaam staat onder bewind en moet daarom beneficiair aanvaarden. De nalatenschap is daardoor onbeheerd. De bewindvoerder van de beneficiair aanvaardende erfgenaam verzoekt om de nalatenschap te vereffenen met toewijzing van een professioneel vereffenaar.

De rechtbank wijst dit op grond van de omstandigheden toe. Een impasse bij de afwikkeling van de nalatenschap wordt zo door de rechtbank voorkomen.