Ondanks zwervend bestaan toch belastingplicht

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat ondanks het gestelde zwervende bestaan buiten Nederland er toch belastingplicht is, omdat belastingplichtige vermeld wordt als commanditair vennoot bij een onderneming in Nederland.

Een (beoogd) belastingplichtige neemt in hoger beroep voor Gerechtshof Den Haag het standpunt in dat hij ten onrechte is uitgenodigd om een aangifte IB/PVV en Zvw te doen. Hij stelt een zwervend bestaan buiten Nederland te leiden en daarom niet belastingplichtige te kunnen zijn.

Volgens het gerechtshof kon de inspecteur zich in redelijkheid op het standpunt stellen dat sprake was van binnenlandse dan wel buitenlandse belastingplicht.

Volgens een onderzoek van de belastingdienst is hij commanditaire vennoot van een CV in Nederland. De uitnodiging tot het doen van aangifte is gestuurd naar het laatste bekende correspondentieadres en er is geen toegestuurde adreswijziging aannemelijk. De bewijslast wordt omgekeerd en de schatting van de inspecteur van de winst van de cv is redelijk. Een deel van de winst wordt daarom aan belastingplichtige toegerekend en belast.