Onderzoek ‘AOW-hiaat in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen’

De minister van Sociale zaken en werkgelegenheid biedt het onderzoeksrapport over AOW-hiaten in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aan.

Door onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek is onderzoek gedaan naar het zogenoemde AOW-AOV-hiaat en de mogelijkheden voor oudere zelfstandigen in zware beroepen om zich te verzekeren. Niet geheel onverwacht is de uitkomst dat het AOW-AOV-hiaat vervelend is, maar onontkoombaar.

 

In de verzekeringsvoorwaarden en premiestelling is rekening gehouden met een eindleeftijd van de uitkering. Het opschuiven van die eindleeftijd, omdat de AOW-ingangsleeftijd opschuift, kan niet van particuliere verzekeraars verwacht worden. Ze zouden daarvoor in ieder geval een risicopremie in rekening moeten brengen. Dit hiaat kan dus niet gedicht worden. Het probleem zal zich niet meer voor gaan doen bij een verplicht gestelde AOV die wel mee opschuift met de AOW-leeftijd. Ook oudere zelfstandigen in zware beroepen zullen zich dan kunnen verzekeren.

 

De sociale partners zijn het voorstel nu aan het uitwerken. Dat is natuurlijk absurd nu de groep waar het omgaat en die het zou moeten gaan betalen, de zelfstandigen zelf, daarbij niet of volstrekt onvoldoende bij zijn vertegenwoordigd. De wel aangesloten zelfstandigenorganisaties zijn volstrekt niet representatief. Het geeft vervolgens ook nog aan dat die verplichte AOV solidariteitskenmerken zal hebben die deze verzekering weer ontzettend duur gaan maken. Bovendien zal er wel weer de reflex ontstaan om dat op te lossen door die premie inkomensafhankelijk te maken, terwijl onder die groep zelfstandigen er veel zullen zijn welke die hele verplichte AOV  niet nodig hebben en zeker niet zo persé aansluitend met een alsmaar uit zicht verdwijnende AOW-ingangsleeftijd.

 

De oplossing moet dus niet gezocht worden bij de AOV, maar bij de AOW zelf.