Onderzoek effecten deeltijdpensioen

In het kader van de discussie over het al dan niet langer moeten doorwerken en de bevriezing en minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, komt het deeltijdpensioen ook steeds meer in de belangstelling te staan. Een onderzoeksteam bestaande uit onderzoekers afkomstig van het Centraal Planbureau en de Universiteit van Tilburg heeft onderzoek gedaan naar deeltijdpensioen. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het Netspar designpaper “Deeltijdpensioen geen wondermiddel voor langer doorwerken.”
Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de geënquêteerden belangstelling heeft voor deeltijdpensionering, ongeacht opleidingsniveau en geslacht.   De ...