Onderzoek verband tussen keuzevrijheid en pensioenbetrokkenheid

Uit onderzoek onder Zweedse pensioendeelnemers van Netspar, gepubliceerd in Netspar Brief nr. 15 van december 2018, is gebleken dat meer keuzevrijheid in pensioenregelingen niet automatisch leidt tot een hogere pensioenbetrokkenheid. Het kan zelfs averechts werken, zeker bij deelnemers met weinig of geen financiële kennis.

Hoewel de deelnemers de keuzemogelijkheden waarderen, maakt de meerderheid er geen gebruik van.

 

De belangrijkste aanbeveling om tot een betere betrokkenheid van pensioendeelnemers te komen is de pensioencommunicatie af te stemmen op de specifieke doelgroep en maatwerk te leveren, indien nodig op individueel niveau.  

 

Bron: Netspar Brief 15, december 2018