Onderzoeken naar de no-riskpolis

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over de voortgang van onderzoeken naar de no risk-polis.

In een brief wordt de Tweede Kamer door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bijgepraat over de stand van zaken over een aantal in gang gezette onderzoeken naar de no risk-polis. Het gaat om onderzoeken naar de openstelling voor mensen met een chronische aandoening, vergroting van de bekendheid van de no risk-polis en naar het beter in beeld kunnen brengen van de effectiviteit ervan. Het onderzoek naar de effecten is afgerond. Er worden daarin volgens de Minister eigenlijk meer negatieve effecten dan positieve effecten gemeten voor de werkhervatting.

Onder bepaalde omstandigheden en voor bepaalde werkgevers en werkzoekenden draagt de no risk-polis waarschijnlijk wel bij aan arbeidsparticipatie van de doelgroep. De no risk-polis vormt in zijn algemeenheid slechts een kleine schakel in het complexe matchingsproces tussen werkgevers en werkzoekenden. Het is niet de belangrijkste factor om mensen in dienst te houden of te nemen. Het onderzoek naar het vergroten van de bekendheid heeft door de Coronacrisis vertraging opgelopen. De complete inhoudelijke reactie van de Minister komt pas in het voorjaar van 2021 daarom.