Onroerende zaak nog geen woning voor overdrachtsbelasting

Gerechtshof s’Hertogenbosch oordeelt dat terecht 6% overdrachtsbelasting is geheven, omdat nog geen sprake was van voldoende bouwkundige kenmerken van een woning.

Voor woningen geldt een tarief van 2% in plaats van 6% overdrachtsbelasting. Het bouwwerk waar het om gaat moet dan wel alle bouwkundige kenmerken daarvan hebben. Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat hier nog geen sprake van is als leidingen voor keuken en sanitaire voorzieningen ontbreken. Er zijn dan meer dan beperkte aanpassingen nodig om de onroerende zaak voor bewoning geschikt te maken.