Ontbinding koopovereenkomst woning na verkoop door verwarde 82-jarige?

Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat een koopovereenkomst geldig ondanks een beroep op dwaling door verkopende partij.

Na het ondertekenen van de koopovereenkomst van een woning heeft een particuliere koper drie dagen bedenktijd. Voor de verkoper geldt die termijn niet, maar het kan ook gebeuren dat die spijt heeft van de verkoop of één of meer van de voorwaarden die daaraan verbonden zijn. In een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland gaat het om een verkoper van 82 jaar oud. Er wordt in de koopovereenkomst afgesproken dat de verkoper in de woning mag blijven wonen tot er een huurappartement is gevonden, met daarbij een uiterlijke datum genoemd.

In een latere brief schrijft hij echter op het moment van het tekenen geestelijk verward te zijn geweest en in samenspraak met diens familie de overeenkomst te ontbinden. De koper eist echter nakomen van de overeenkomst. Voor de rechtbank wordt gesteld dat hij alleen maar aan de opbrengst dacht en niet aan het feit dat hij de woning moest verlaten. Hij vertoont al jaren ontremd en impulsief gedrag waarbij hij grote bedragen uitgeeft. Dit wordt gesteund door een patiëntbrief.

 

De rechtbank toetst sec aan de eisen of sprake is geweest van dwaling of niet. Dat kan alleen op basis van een inlichting van tegenpartij, het schenden van een spreekplicht of wederzijdse dwaling. Dit is allemaal niet aan de orde. Het lijkt alleen op achteraf spijt krijgen en geen dwaling over de inhoud. De koopovereenkomst moet gewoon worden nagekomen. Duidelijk zal zijn dat het hier beter zou zijn geweest als de verkoper al eerder onder bewind of onder curatele zou zijn gekomen. De drempel om dat te doen is echter vaak nogal hoog. Er blijkt niet van een te lage verkoopprijs in dit geval, als dat wel het geval was geweest zou de uitkomst anders kunnen zijn geweest. Een financieel planner als vertrouwenspersoon zou wellicht een mooie tussenmodus zijn geweest als de man in kwestie bij al zijn beslissingen direct aan zijn financieel planner zou denken, ook of wellicht juist als reflex in zijn huidige geestelijke toestand.