Ontruiming woning door nog thuiswonend kind na overlijden ouder

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat een deelgenoot in een nalatenschap een woning die tot die nalatenschap hoort moet ontruimen.

Een vader is gehuwd in gemeenschap van goederen gehuwd geweest. De moeder overlijdt. Na het overlijden van vader zijn er erfgenamen die ieder voor een gelijk gedeelte erven.

Onderdeel van de erfenis is een woning waarin één van de erfgenamen al woonde. De overige erfgenamen vorderen ontruiming van de woning. De inwonende erfgenaam wil dat dit tenminste drie jaar wordt uitgesteld.

Het gerechtshof past het wetsartikel toe uit het Burgerlijk Wetboek waarin staat dat als de door een onmiddellijke verdeling getroffen belangen van één of meer van de deelgenoten aanmerkelijk groter zijn dan de belangen die door de verdeling worden gelden, de verdeling kan worden uitgesloten steeds voor een periode van drie jaar.

Het gerechtshof vindt in dit geval het belang van de overige erfgenamen groter. De verdeling is feitelijk al sinds 2015 uitgesteld. Het inwonend kind is niet tot uitkopen in staat en schakelt de politie in als de overige erfgenamen in de buurt komt van het huis. Ook wordt er geen onderhoud gepleegd.

Het gerechtshof oordeelt dat de verkoop moet gaan plaats vinden tegen een marktconforme prijs en dat desnoods met de sterke arm van justitie en politie tot ontruiming kan worden overgegaan.