Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Ontwerpbesluit wettelijk recht op waardeoverdracht

Werknemers die van dienstbetrekking veranderen, hebben het recht hun opgebouwde pensioen in te brengen in de pensioenregeling van hun nieuwe werkgever. Tot 1 januari 2015 moest de werknemer binnen een termijn van 6 maanden nadat hij in de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever was begonnen met pensioenopbouw, aangeven of hij al dan niet de procedure tot waardeoverdracht in gang wilde zetten. Deze termijn gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 vervallen, zo blijkt uit een ontwerpbesluit dat staatssecretaris Klijnsma heeft gepubliceerd. Tevens komen er wijzigingen met betrekking tot de bijbetalingsverplichtingen die op de ‘oude’ of ‘nieuwe’ werkgever kunnen rusten.

Het vervallen van die termijn van 6 maanden biedt voor werknemers voordelen. Hierdoor krijgen werknemers namelijk meer tijd zich in waardeoverdracht te verdiepen.

Door het vervallen van de 6-maandstermijn ontstaat opnieuw een wettelijk recht op waardeoverdracht voor alle opgebouwde (nog) niet overgedragen aanspraken. Dit kan nadelige gevolgen van bijbetaling geven voor de ‘oude’ en / of de ‘nieuwe’ werkgever. Deze bijbetalingsproblematiek vloeit voort uit het verschil in rekenrente tussen het wettelijk voorgeschreven standaardtarief voor waardeoverdracht (2,156% in 2015) en de rekenrente in het verzekeringscontract. Hoe lager de rekenrente is, des te hoger de koopsom. Is de wettelijke rente lager dan de rente in het verzekeringstarief, dan zal de ‘oude’ werkgever bij een vertrekkende werknemer moeten bijbetalen. Omgekeerd zal de nieuwe werkgever moeten bijbetalen als een nieuwe werknemer gebruik maakt van zijn recht op waardeoverdracht en de wettelijke rente hoger is dan de rekenrente in het tarief van de nieuwe verzekeraar.

Om deze bijbetalingsproblematiek te voorkomen, is voorgesteld de onbepaalde aanvraagtermijn alleen toe te staan als de pensioenopbouw in de nieuwe pensioenregeling plaatsvindt vanaf 1 januari 2015 én dat niet alleen voor ‘kleine’ werkgevers (loonsom < € 785.000), maar voor alle werkgevers geldt dat ze niet hoeven mee te werken aan waardeoverdracht als de bijbetaling meer dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde bedraagt. 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships