Ontwikkeling pensioenpremies niet overal in lijn met aanbevelingen minister

Om de pensioenkortingen zoveel mogelijk te voorkomen is een tijdelijke versoepeling van de regels voor de dekkingsgraden van pensioenfondsen gedurende het jaar 2020 van kracht. Daarnaast had minister Koolmees in zijn brief van 19 november 2019 aangegeven dat dat hij het, in lijn met de pas op de plaats ten aanzien van de pensioenkortingen, logisch zou vinden dat sociale partners de pensioenpremie en pensioenopbouw in ieder geval het komende jaar (2020) zoveel mogelijk stabiel zouden (moeten) houden om het herstel van de financiële positie van de pensioenfondsen te bevorderen.

 

Een stabiele pensioenopbouw dan wel pensioenpremie in combinatie met het niet korten van de pensioenen zorgt voor evenwicht tussen alle generaties, werkenden en gepensioneerden en draagt bij aan een oplossing die evenwichtig is voor alle generaties.

 

Uit een jaarlijks onderzoek (Financieel Dagblad en PensioenPro) blijkt dat ondanks de oproep van de minister om premies niet te laten stijgen, bij de helft van de bedrijfstakpensioenfondsen de premies in 2020 stijgen dan wel deelnemers minder pensioen opbouwen over voor en door hen ingelegde premie. Het betreft hier ongeveer 600.000 deelnemers.

 

Bij de 10 grootste pensioenfondsen verhogen alleen het pensioenfonds voor de Bouw en het pensioenfonds voor de Landbouwsector hun premies. ABP, PFZW (zorg), PME en PMT (metaal) veerhogen de premies in 2020 niet, maar geven wel aan dat de premies in 2021 flink zullen stijgen.

 

Het ABP geeft aan de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen niet te zullen verhogen, maar voor 2021 staat een forse verhoging op stapel. Het PFZW geeft aan de premies in 2020 niet te verhogen. Een indexatie zit er niet in. Voor 2021 is nog onzeker wat er gaat gebeuren, maar er wordt rekening gehouden met een premieverhoging en/of een verlaging van de pensioenopbouw. PME en PMT geven aan de premie voor 2020 niet te verhogen. Ook hoeven de pensioenen niet gekort te worden. Wel wordt een forse stijging van de premie in 2021 verwacht.