Onwetendheid afschaffing AOW-partnertoeslag in 2015

image_pdf

Slechts 1 op de 5 mensen is op de hoogte van het feit dat per 1 januari 2015 de partnertoeslag in de AOW vervalt.
De partnertoeslag is bedoeld voor AOW-gerechtigden met een samenwonende partner jonger dan 65 jaar. Dit geldt ook voor samenwonende broers en/ of zussen. Degenen geboren vóór 1 januari 1950 met een jongere partner ontvangen dan dus geen partnertoeslag meer, die 50% van het netto minimumloon (bruto € 700,– per maand) bedraagt.
De staatssecretaris van Financiën komt met een grootscheepse campagne om hier meer ruchtbaarheid aan te geven. Er komen radiospotjes, informatie via internet en alle gehuwden die als eersten te maken krijgen met het vervallen van de partnertoeslag krijgen een persoonlijke brief.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel