Ook giftenaftrek over schenking illegale goederen

Een belastingplichtige schenkt samen met diens broer aan een museum een aantal uit luipaardbont gemaakte goederen. Deze waren uit een erfenis gekregen. De belastingplichtige past een giftenaftrek toe. De inspecteur weigert die aftrek en stelt dat geen sprake is van een waarde in het economische verkeer van de geschonken goederen omdat de handel in luipaardhuiden of hiervan gemaakte spullen verboden is. De Hoge Raad oordeelt dat ook dan sprake moet zin van een waardering op basis van een waardering op basis van de waarde in het economische verkeer. Het is aan de belastingplichtige om die waarde te bewijzen.

 


Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel