Opgenomen kredietbedragen geen eigenwoninglening

Rechtbank Den Haag oordeelt dat opnamen uit krediet niet zijn aangewend voor uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.

Om te kwalificeren als eigenwoningschuld hoeft geen sprake te zijn van een hypothecaire geldlening. Wel moet duidelijk zijn dat de uit een krediet opgenomen bedragen daadwerkelijk zijn aangewend voor verbetering of onderhoud van de eigen woning.

In een procedure voor Rechtbank Den Haag worden facturen overlegd voor uitgaven in latere jaren dan het jaar van opname van het krediet. De rechtbank sluit aan bij al eerder door belastingplichtige gevoerde procedures waaruit volgt dat een verband tussen de opnames en het betalen van uitgaven voor verbetering of onderhoud van de woning niet aannemelijk is geworden, zeker gezien het verstreken tijdsverloop.