Opzegging kredietovereenkomst

Rechtbank Rotterdam oordeelt over de verschuldigdheid van rente en aflossing na opzegging van een kredietovereenkomst.

Een kredietnemer vindt dat hij niets verschuldigd is aan de kredietgever, omdat hij alleen een offerte heeft ontvangen en na drie dagen weer heeft geannuleerd. Hij zou ook geen geld van de kredietgever hebben ontvangen.

Rechtbank Rotterdam vindt echter dat sprake is van een ondertekende acceptatie van de offerte en dat er een geldige kredietovereenkomst tot stand is gekomen.

De kredietverstrekker heeft voor hem betalingen verricht voor aflossingen aan een andere kredietverstrekker. Pas daarna is de kredietovereenkomst weer opgezegd. Er is daamee al uitvoering gegeven aan de kredietovereenkomst, zodat kredietnemer deze niet meer zomaar mocht annuleren. De kredietverstrekker vordert terecht alle achterstallige aflossingen en rente.