Opzettelijk onjuist ingevulde gezondheidsverklaring?

Het KIFID heeft uitspraak gedaan in een 4 jaar durende zaak waarbij de verzekeringnemer een klacht indient tegen zijn AOV-verzekeraar. Die heeft een door verzekeringnemer ingediende schadeclaim afgewezen en vervolgens de verzekering tussentijds opgezegd op grond van ernstige, opzettelijke verzwijging.


 


De casusBelanghebbende is timmerman en heeft in 1994 een arbeidsongeschiktheidsverzekering aangevraagd. Bij het invullen van de gezondheidsverklaring heeft hij niets ...