Oud president DNB: Rekenregels pensioen heroverwegen

Oud president van De Nederlandsche Bank, Nout Wellink, heeft in het radioprogramma 1 op 1 van 30 september 2019 aangegeven dat het kabinet de rekenregels voor de pensioenen moet heroverwegen.

Gezien de rendementen die pensioenfondsen in het verleden hebben behaald en in de toekomst nog zullen behalen zou serieus gekeken moeten worden of een “een plukje rendement” kan worden meegenomen bij de bepaling van de dekkingsgraden.

 

Wellink sluit zich voorzichtig aan bij het pleidooi van Corien Wortmann (bestuursvoorzitter ABP) om niet uitsluitend naar de rente te kijken, maar ook te onderzoeken of en in hoeverre de rendementen meegenomen kunnen worden.

 

Anderzijds is hij het ook eens met het standpunt van zijn opvolger, de huidige DNB-president Klaas Knot, die aangaf dat moet worden vastgehouden aan de huidige rekenregels, kortingen onvermijdelijk zijn en niet naar de toekomst moeten worden verschoven. Zijn voorkeur gaat echter uit naar het heroverwegen van de rekenregels.