Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Ouder mag risico-aansprakelijkheid aanvechten, ook zonder financieel belang

Een zoon van 14 jaar vermoordt een meisje en wordt daarvoor veroordeeld. De zoon wordt veroordeeld de schade aan de kant van het slachtoffer te vergoeden. Ook de ouders van de zoon worden op basis van risico-aansprakelijkheid veroordeeld. Het Hof verwerpt het beroep van de ouders tegen de veroordeling. De Hoge Raad oordeelt dat de ouders hun aansprakelijkheid mogen aanvechten, ook al hebben zij geen duidelijk belang.Wat is er gebeurd?
Een zoon van 14 jaar wordt veroordeeld voor de moord op een meisje. De moeder van het meisje spreekt de zoon en de ouders aan om onder andere de shockschade vergoed te krijgen. De Rechtbank veroordeelt de zoon en de ouders tot het vergoeden van de schade. 

Bij de rechtbank zijn de ouders niet aanwezig, maar zij gaan in beroep. Daar verschijnen zij niet zelf maar een vertegenwoordiger van de aansprakelijkheidsverzekeraar. In beroep wordt niet de aansprakelijkheid van de zoon aangevochten, maar wel de aansprakelijkheid van de ouders. 

Het Hof is van mening dat de ouders alleen maar slechter kunnen worden van een veroordeling. Een oordeel van het Hof dat de ouders zelf niet aansprakelijk zijn betekent, dat de ouders geen uitkering krijgen uit de aansprakelijkheidsverzekering. Om die reden oordeelt het Hof dat de ouders geen belang hebben bij het verwerpen van hun aansprakelijkheid en de beroepszaak. Het Hof verwerpt het beroep. 

De Achtergrond
Artikel 6:169, lid 2 BW stelt ouders van kinderen van 14 en 15 jaar aansprakelijk voor de schade die deze kinderen veroorzaken, tenzij bewezen wordt dat zij de schade niet hebben kunnen voorkomen. 

Verzekeringstechnisch is de veroordeling van de ouders van belang. Moord is een opzetdelict, de aansprakelijkheid van de zoon is niet gedekt onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Als de rechter de ouders schuldig vindt op grond van de risico-aansprakelijkheid van artikel 6:169 BW zal er niet snel sprake zijn van opzet. Deze aansprakelijkheid van de ouders is dan gedekt onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. 

Het is niet verwonderlijk dat het Hof heeft geoordeeld dat de ouders geen belang hebben bij het toewijzen van het hoger beroep. Als het Hof het beroep tegen de aansprakelijkheid van de ouders aanvaardt, volgt er geen uitkering uit de particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De kans dat de nabestaanden van het slachtoffer worden schadeloosgesteld wordt kleiner. De enige partij die belang bij het beroep lijkt te hebben is de verzekeraar. Als artikel 6:169 BW niet van toepassing is, zal hij niet uitkeren. 

De Mening van de Procureur Generaal
Het Hof gaat er kennelijk vanuit dat de ouders de schade uit hun eigen vermogen moeten betalen als zij niet als ouders risico-aansprakelijk zijn. Dit is niet juist, de zoon is degene die de schade moet vergoeden. De ouders hoeven niet in een veroordeling te berusten om zo de uitkering uit de verzekering mogelijk te maken. 

Het Oordeel  van de Hoge Raad 
Het Hof heeft ten onrechte of onvoldoende onderbouwd geoordeeld, dat de ouders geen belang hebben bij het afwijzen van hun aansprakelijkheid. De zaak moet opnieuw worden beoordeeld door een ander Hof.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships